Kategoritë

MSI-G241VC

Your account

Kthim i produkteve

Ju keni te drejte ta nderroni ose ta ktheni artikullin brenda afatit kohor 3 ditë kalendarike (72 ore) duke filluar nga momenti i marrjes se porosise ne dorezim.

Kthimi i produkteve është i mundur vetëm në rastet e mëposhtme:

  • • Produkti ka mbërritur tek blerësi me defekt, pra nuk është dëmtuar prej tij.
  • • Ka dyshime të arsyeshme mbi origjinën e mallit dhe autenticitetin e tij.

Për tu kualifikur për kthim,produkti duhet të jetë i pa përdorur dhe në të njëjtën gjëndje siç e keni marrë, pa gervishtje dhe me të gjitha etiketat përkatëse.

Nuk mund të kthehen produktet kur:

  • 1. Produktet janë dëmtuar nga klienti.
  • 2. Produktet e kthyer nuk janë shoqëruar me kutitë dhe çantat përkatëse. Të gjithë produktet e kthyer pranë eMia.shop duhet të vijnë në gjendjen që janë shitur dhe me të gjitha aksesorët shoqërues.
  • 3. Janë produkte higjene.
  • 4. Edhe pse ne do të dëshironim që ju të posedonit faturën e blerjes në rast kthimi ose rimbursimi,mungesa e faturës nuk do tju privojë nga e drejta juaj në qoftë se malli është në të njëjtën gjëndje sic ju e keni marrë.

Në qoftë se produkti arrin tek ju i prishur, i dëmtuar ose jo i njëjtë me përshkrimin që i është bërë në faqen tonë të internetit, ju lutemi të na kontaktoni dhe ne do të bëjmë të mundur zëvendësimin e produktit ose rimbursimin e tij.

Rimbursimi

Mbasi të marrim në dorëzim produktin dhe sapo ta inspektojmë atë, do tju njoftojmë menjëherë në lidhje me kthimin ose rimbursimin.

Në qoftë se kthimi i mallit do të aprovohet nga eMia.shop,do të nisim menjëherë procedurat për rimbursim.

Ju do të rimbursoheni në kartën tuaj të kreditit, Paypal ose në metodën e kryerjes së pagesës në blerjen e produktit.

Në qoftë se kthimi i produktit bëhet për arsye që nuk varen nga ne,por nga ju,si mospëlqimi i produktit etj, atëherë pagesa e transportit do të reduktohet nga rimbursimi që do tju bëhet.

Meqe produktet tane dërgohen nga vendet e prodhimit(Gjermani, Itali, France, Kinë,...) juve mund te ju lindin detyrime doganore gjatë blerjes. Detyrimet Doganore do të rimbursohen nga eMia.shop vetem nëse ju i bashkangjitni produktit qe ktheni dhe dokumentat përkatëse të doganës shqiptare.

Në qoftë se keni pyetje apo paqartësi ju lutemi mos hezitoni të na kontaktoni.

Produktet e reja

Produktet e reja
Të gjithë produktet e reja

Your account